VKP - boční vysokozdvižné vozíky, zakázková strojírenská výroba

Boční vysokozdvižné vozíky, čtyřcestné vysokozdvižné vozíky

Novinky

květen 2010

PROJEKT ESF

Dovolujeme si Vás informovat, že firma SPS - VKP s.r.o. získala dotaci z EU prostřednictvím ESF ve výši 4 091 194 Kč na projekt

Rozvoj zaměstnanců firmy SPS - VKP s.r.o.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00798

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a bude realizován v období 1. 5. 2010 - 30. 4. 2012. Bližší informace o projektu naleznete také na internetových stránkách ESF ČR - www.esfcr.cz

POPIS PROJEKTU

Projekt je zaměřen na obecné vzdělávání zaměstnanců komplexního charakteru. V rámci projektu budou proškoleny 4 cílové skupiny - svářeči se státní zkouškou, ostatní svářeči, ostatní specialisté a vedoucí zaměstnanci, obchodníci a THP. Celkem bude proškoleno 106 zaměstnanců v oblastech

  • odborných kurzů pro dělníky - svářeči, řidiči, obsluha motorových vozíků, obsluha plynových pecí, obsluha zvedacích zařízení, obsluha tlakových nádob stabilních, obsluha nízkotlakých kotlů, odborná způsobilost v elektrotechnice,
  • odborných kurzů pro THP - profesní kurzy, kurzy ISO, počítačové dovednosti, řidiči, obsluha motorových vozíků, obsluha zvedacích zařízení, obsluha tlakových nádob stabilních, odborná způsobilost v elektrotechnice,
  • jazykových kurzů,
  • manažerských kurzů,
  • obchodu a marketingu.

Školení budou probíhat formou firemních i otevřených kurzů.

CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je zvýšení pracovních kompetencí zaměstnanců a s tím související růst stability firmy, udržení zaměstnanosti, zlepšení hospodářských výsledků a posílení image firmy.

KONTAKTY

Zuzana Hospodková
e-mail: hospodkova@sps-thz.cz
telefon: 469 699 435

AKTUALITY

Květen 2010:
byly vyhlášeny výzvy k podání nabídek na Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání pro SPS - VKP s.r.o. Vítězem výzvy na dodávání "Školení svářečů se státní zkouškou" se stala firma Východočeské plynárenské strojírny, a.s., se sídlem v Rosicích u Chrasti. Vítězem výzvy na dodávání "Školení soft skills" se stala firma LIONS CZ s.r.o., se sídlem ve Vrbně pod Pradědem.

Červen 2010:
bylo zahájeno vzdělávání dle harmonogramu projektu a proběhla tato školení:
18.6.2010 - školení obsluh motorových vozíků - 40 zaměstnanců
24.6.2010 - vykonání 12 závěrečných zkoušek svářečů kovů dle ČSN EN 287-1 - 5 zaměstnanců

Červenec 2010: projekt úspěšně pokračoval těmito školeními
13.7.2010 - školení obsluh tlakových nádob - 2 zaměstnanci
14.7.2010 - vykonání 4 závěrečných zkoušek svářečů kovů dle ČSN EN 287-1 - 3 zaměstnanci
16.7.2010 - školení obsluh tlakových nádob - 2 zaměstnanci

Srpen 2010: ani v srpnu neodpočíváme a školíme se
6.8.2010 - pokračovalo druhým dnem školení na téma "Komunikace ve firmě a asertivita" - 15 zaměstnanců
20.8.2010 - školení na téma "Marketingový mix" - 10 zaměstnanců
26.8.2010 - byla vyhlášena výzva k podání nabídek na Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání

Září 2010: pokračujeme v těchto aktivitách
3.9.2010 - školení na téma "Emocionální prodej" - účast 8 zaměstnanců
16.9.2010 - bylo vyhodnoceno výběrové řízení na dodavatele vzdělávání "Angličtina a němčina pro obchodníky ve strojírenství". Vítězem výzvy se stala PhDr. Vladimíra Tilšerová, COMENIA,vzdělávací agentura se sídlem v Pardubicích
17.9.2010 - vykonání 3 závěrečných zkoušek svářečů kovů dle ČSN EN 287-1 - 2 zaměstnanci
17.9.2010 – školení svářečů se základními zkouškami - 3 zaměstnanci
23.9.2010 a 24.9.2010 –"Jednání s lidmi dle jejich specifik" - 15 zaměstnanců ve dvou skupinách

Říjen 2010: opět se školíme a také jsme začali připravovat podklady pro 2. Monitorovací zprávu
1.10.2010 - školení na téma "Prezentování a přesvědčování I" - 11 zaměstnanců
7. - 10.10.2010 - začal intenzívní kurz výuky angličtiny a němčiny pro 8 zaměstnanců
19.10.2010 - školení obsluh nízkotlakých kotlů - 3 zaměstnanci
22.10.2010 - školení na téma "Příprava před schůzkou" - 14 zaměstnanců

Listopad 2010: a jedeme dál jak ve školeních tak v přípravě 2. MZ
3.11.2010 - školení na téma "Prezentování a přesvědčování II" - 13 zaměstnanců
4.11. - 7.11.2010 pokračování výuky cizích jazyků
12.11.2010 - školení na téma "Osobní rozvoj a sebemotivace I" - 8 zaměstnanců
25.11.2010 - druhý den školení na téma "Osobní rozvoj a sebemotivace II" - 8 zaměstnanců
29.11.2010 - otevřený seminář pro účetní na téma "DPH" - 2 zaměstnanci

Prosinec 2010: do konce roku jsme ještě zvládli
3.12.2010 - individuální následné konzultace k již uskutečněným školením softskills
9.12. - 12.12.2010 - opět soustředění na výuku angličtiny a němčiny

Leden 2011: i v novém roce nezahálíme a pokračujeme v realizaci projektu a účasti na školeních
13.1.2011 - otevřený seminář na téma "Přehled změn v oblasti zdravotního a sociálního pojištění"
- 1 zaměstnanec
14.1.2011 - vykonání 9 závěrečných zkoušek svářečů kovů dle ČSN EN 287-1 - 4 zaměstnanci
14.1.2011 - první den školení na téma "Osobní rozvoj a sebemotivace" - 6 zaměstnanců
17.1.2011 - otevřený seminář na téma "Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy v roce 2011"
- 1 zaměstnanec
18.1.2011 - zahájeno školení počítačových dovedností pro 17 zaměstnanců v rozsahu Word I, Word II,
Excel I, Excel II a Powerpoint - školení bude probíhat po dobu 11 týdnů
20.- 23.1.2011 - pokračuje výuka cizích jazyků
27.1.2011 - otevřený seminář na téma "Roční zúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2010"
- 1 zaměstnanec
28.1.2011 - druhým dne pokračuje školení na téma "Osobní rozvoj a sebemotivace" - 7 zaměstnanců

Únor 2011: a když už jsme ten rok tak pěkně zahájili, neleníme ani v únoru
4.2. 2011 - školení na téma "Time Management" pro první skupinu zaměstnanců - 8 zaměstnanců
11.2.2011 - vykonání 11 závěrečných zkoušek svářečů kovů dle ČSN EN 287-1 - 5 zaměstnanců
17. - 20.2.2011 - pokračování v intenzivním kurzu výuky cizích jazyků
25.2.2011 - školení na téma "Time Management" pro druhou skupinu zaměstnanců - 7 zaměstnanců
Každý únorový týden probíhal kurz počítačových dovedností pro dvě skupiny zaměstnanců - úspěšně jsme již zvládli Word pro začátečníky i pokročilé.

Březen 2011: byl pro nás všechny velice náročný, ale úspěšně jsme zvládli
4.3.2011 - proškolení obsluh zvedacích zařízení - 49 zaměstnanců
11.3.2011 - školení na téma " Uzavření prodeje" - 7 zaměstnanců
15. - 16.3.2011 - školení interních auditorů ISO - 3 zaměstnanci
17. - 20.3.2011 - pokračuje výuka angličtiny a němčiny
18.3.2011 - vykonání 5 závěrečných zkoušek svářečů kovů dle ČSN EN 287-1 - 3 zaměstnanci
21.3.2011 - proškolení řidičů referentských vozidel - 43 zaměstnanců
21.3.2011 - nám byla schválena Zahajovací zpráva o realizaci projektu
25.3.2011 - školení na téma "Analýza kořenových příčin problémů" pro první skupinu - 8 zaměstnanců
28.3.2011 - školení řidičů s profesním průkazem způsobilosti - 15 zaměstnanců
30.3.2011 - dnešním dne bylo ukončeno školení počítačových dovedností a máme za sebou úspěšně
zvládnutý Excel pro začátečníky a pokročilé i Powerpoint

Duben 2011: po hektickém prvním čtvrtletí letošního roku nás v dubnu čekalo
1.4.2011 - otevřený seminář pro účetní na téma "DPH" - 2 zaměstnanci
5.4.2011 - školení na téma "Analýza kořenových příčin problémů" pro druhou skupinu - 8 zaměstnanců
6.4.2011 - jsme odeslali 2. monitorovací zprávu
7. - 10.4. 2011 - intenzívní kurzy cizích jazyků
15.4.2011 - vykonání 5 závěrečných zkoušek svářečů kovů dle ČSN EN 287-1 - 3 zaměstnanci
22.4.2011 - školení na téma "Navázání kontaktu a budování vztahu" - 10 zaměstnanců
22.4.2011 - jsme podali žádost o podstatnou změnu týkající se počtu účastníků školení
29.4.2011 - první den školení na téma "Nefinanční motivování a rozvoj lidí" - 6 zaměstnanců

Květen 2011: připravujeme podklady pro 3. monitorovací zprávu a pokračujeme ve vzdělávání
12. - 15.5.2011 - kurz výuky cizích jazyků
13.5.2011 - odeslali jsme žádost o prodloužení lhůty pro předložení 3. monitorovací zprávy, protože
ještě nemáme schválenu 2. MZ
17.5.2011 - školení pro metrologa - 1 zaměstnanec
17.5.2011 - byla nám schválena podstatná změna a vydáno Rozhodnutí o změně
18.5.2011 - odeslali jsme opravenou 2. monitorovací zprávu
19.5.2011 - vykonání 7 závěrečných zkoušek svářečů kovů dle ČSN EN 287-1 - 5 zaměstnanců
25.5.2011 - otevřený kurz na téma "Evidence pracovních úrazů" - 2 zaměstnanci
27.5.2011 - druhý den školení na téma "Nefinanční motivování a rozvoj lidí" - 5 zaměstnanců

Červen 2011: pokračovali jsme v přípravě 3. monitorovací zprávy a účastnili se
9. - 12.6.2011 - ukončení intenzivních kurzů výuky cizích jazyků - úspěšně absolvovalo 7 zaměstnanců
17.6.2011 - školení na téma "Vůdcovství a motivace I" - 5 zaměstnanců
23.6.2011 - periodické proškolení obsluh motorových vozíků - 31 zaměstnanců
24.6.2011 - školení na téma "Představení přínosů a výhod" - 6 zaměstnanců

Červenec 2011: i když jsou prázdniny, přesto se školíme a věnujeme se monitorovacím zprávám
1.7.2011 - druhý den školení na téma "Vůdcovství a motivace II" - 7 zaměstnanců
21.7.2011 - následné konzultace - tj. co nám školení přineslo? - 10 zaměstnanců
25.7.2011 - odeslána 2. oprava monitorovací zprávy 2

Srpen 2011:
17.8.2011 - školení na téma "Delegování odpovědností a pravomoci"- 6 zaměstnanců

Září 2011: a po prázdninách odpočatí, pomalu začínáme s dalšími aktivitami projektu
8.9.2011 - jsme obdrželi informaci o schválení MZ2
8.9.2011 - jsme uzavřeli smlouvu o auditu projektu
16.9.2011 - přezkoušení svářečů se základní zkouškou - 10 zaměstnanců
27.9.2011 - jsme Externímu administrátorovi předali MZ3

Říjen 2011:
18.10.2011 - zahajujeme nové kurzy anglického jazyka - 8 zaměstnanců
20.10.2011 - kurzy anglického jazyka - 8 zaměstnanců

Listopad 2011:i před koncem roku nepolevujeme a kromě kurzů anglického jazyka, které probíhají 2x týdně - 8 zaměstnanců, jsme absolvovali
9.11. - 11.11.2011 - kurz svářeče se státní zkouškou - 1 zaměstnanec
11.11.2011 - školení na téma "Řízení lidí" - 8 zaměstnanců

Prosinec 2011:v posledním měsíci v roce jsme ještě stihli po celý prosinec kurzy anglického jazyka a navíc 8.12.2011 - seminář "Nad daní ze závislé činnosti" - 1 zaměstnanec
12.12.2011 - seminář "Velká novela zákoníku práce" - 1 zaměstnanec
13.12.2012 - seminář "Aktuality pro mzdové účetní" - 1 zaměstnanec

Leden 2012:odpočatí po vánočních svátcích a plni elánu do Nového roku pokračujeme v realizaci projektu opět kurzy anglického jazyka - 8 zaměstnanců
20.1.2012 - školení na téma "Finanční stimulace dle výkonu" - 8 zaměstnanců
25.1.2012 - seminář "Cestovní náhrady od 1.1.2012" - 1 zaměstnanec
30.1.2012 - seminář "Důchodové a nemocenské pojištění od 1.1.2012" - 1 zaměstnanec

Únor 2012:nezahálíme a zase ta angličtina - 8 zaměstnanců
6.2.2012 - poslední téma z cyklu školení softskills "Pracovně-právní minimum" - 13 zaměstnanců
8.2. - 10.2.2012 - poslední kurz svářečů se státní zkouškou - 1 zaměstnanec
9.2.2012 - jsme obdrželi zprávu o schválení monitorovací zprávy č.3
15.2.2012 - školení obsluh plynových pecí - 4 zaměstnanci
16.2.2012 - školení obsluh plynových zařízení - 1 zaměstnanec
17.2.2012 - následné individuální konzultace - 17 zaměstnanců

Březen 2012:pomalu se blížíme k ukončení projektu, ale stále se školíme Angličtina pokračuje - 8 zaměstnanců
9.3.2012 - školení řidičů referentských vozidel - 39 zaměstnanců
19.3. a 26.3.2012 - započalo školení zaměstnanců s odbornou způsobilostí v elektrotechnice - 3 zaměstnanci
20.3.2012 - odeslali jsme 4. monitorovací zprávu, která byla schválena 12.6.2012
30.3.2012 - školení řidičů s profesní způsobilostí - 15 zaměstnanců

Duben 2012:A je tu konec projektu.
2.4.2012 - školení obsluh zvedacích zařízení - 45 zaměstnanců
2.4.2012 - bylo ukončeno školení zaměstnanců s odbornou způsobilostí v elektrotechnice - 3 zaměstnanci
21.4.2012 - školení řidičů s profesní způsobilostí - 1 zaměstnanec
24.4.2012 - školení řidičů referentských vozidel - 5 zaměstnanců
24.4.2012 - ukončení jazykových kurzů - 8 zaměstnanců


HODNOTÍCÍ ZPRÁVA PROJEKTU Projekt "Rozvoj zaměstnanců firmy SPS - VKP s.r.o." r.č. CZ.1.04/1.1.02/35.00798 byl realizován v období 1.5.2010 - 30.4.2012. Výše dotace schválená v Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 4 091 194,00 Kč z toho 3 477 514,90 Kč z rozpočtu Evropské unie a 613 679,10 Kč ze státního rozpočtu České republiky. Prostředky byly použity na neinvestiční výdaje a to na profesní vzdělávání zaměstnanců a na získání či zvýšení obecných dovedností zaměstnanců, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a lepší uplatnění zaměstnanců na trhu práce. Celkové, skutečně čerpané způsobilé výdaje činily 3 671 008,30 Kč a byly vedeny jako samostatné středisko v účetnictví firmy.

O řádnou organizaci a průběh projektu se staral realizační tým, který se svého úkolu zhostil zcela v souladu s podmínkami projektu. O kvalitní práci realizačního týmu a zodpovědném přístupu k projektu svědčí i schválené monitorovací zprávy, kdy nám nebyly kráceny žádné výdaje a byly schváleny všechny nepodstatné změny, které jsme v zájmu úspěšné realizace projektu provedli. V průběhu projektu jsme žádali o jednu podstatnou změnu, která nám byla též schválena. Na začátku realizace projektu byla vypsána 3 výběrová řízení na školení v oblastech softskills, na jazykové kurzy a na kurzy sváření se státní zkouškou a s vítěznými firmami byly uzavřeny smlouvy. Po schválení 2. monitorovací zprávy byla u nás provedena kontrola na místě ze strany poskytovatele podpory.

Realizační tým se staral také o publicitu projektu, která spočívala především v

 • - informování zaměstnanců o získání dotace, realizaci projektu vč. jeho financování
 • - užívání log na dokumentech
 • - označení školících místností, vstupních prostor a jednacích místností tabulí s logy a základními údaji o projektu včetně způsobu financování
 • - zakotvení povinnosti pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance přicházející do styku s veřejností informovat při jednáních zákazníka či veřejnost o projektu a o možnosti využití operačních programů LZZ
 • - na webových stránkách firmy byla vytvořena sekce o průběhu projektu
 • - v sídle firmy byla vytvořena nástěnka s informacemi o projektu, včetně plnění monitorovacích indikátorů
 • - účetní záznamy jsou označeny údaji o způsobu financování projektu vč. čísla projektu
 • - o zahájení projektu byla informována Hospodářská komora a Úřad práce, kterým bude zaslána i hodnotící zpráva.
 • - o informace o projektu včetně log byl upraven i hlavičkový papír firmy
 • - byl vytvořen propagační list s informacemi o projektu, který se stal součástí propagačních materiálů.

Hlavními cíli projektu bylo udržení nebo zvýšení kompetencí zaměstnanců, proškolení 106 osob a získání 559 certifikátů za úspěšnou účast ve školeních. Cílovými skupinami byli zaměstnanci firmy, zařazení do 6 různých klíčových aktivit. Do ukončení realizace projektu jsme proškolili 105 osob tj. 96,28%, které získaly 673 certifikátů tj. 120,35%.
Plnění monitorovacích indikátorů dle jednotlivých klíčových aktivit:

Název klíčové aktivity počet osob % plnění počet certifikátů % plnění
02 svářeči se státní zkouškou 22 81,48 131 109,90
03 ostatní svářeči 14 93,33 53 88,33
04 vedoucí, obchodníci a THP 32 114,29 355 124,30
05 ostatní specialisté 37 102,78 134 131,89
Každé školení, seminář či kurz byl zaměstnanci vždy po jeho ukončení hodnocen jednak písemně, jednak pohovorem s manažerem projektu a v neposlední řadě proběhly i následné individuální konzultace. Tyto informace sloužily jako zpětná vazba a realizační tým mohl organizovat průběh projektu a realizaci klíčových aktivit tak, aby projekt přinesl všem zúčastněným požadovaný efekt. Vzdělávání probíhalo formou firemních i otevřených kurzů. Pro většinu školení jsme oslovili více dodavatelů, a z nich vybírali dodavatele kvalitního, zkušeného a s odpovídající cenou.

Vzdělávání probíhalo podle harmonogramu, který musel být upravován oproti původnímu předpokladu. Hlavními důvody ke změnám harmonogramu byly závazky firmy vůči zákazníkům a smluvené termíny předání zakázek a tudíž nemožnost uvolnit zaměstnance v plánovaném termínu pro účast na školeních a také fluktuace zaměstnanců. I s těmito problémy jsme se vypořádali tak, aby nedošlo k ohrožení realizace projektu a cíle projektu byly naplněny.
I plánovaný rozpočet musel být v průběhu projektu upravován. Nebyl však překročen, ba naopak vynaložené prostředky byly nižší než plánované a byly dodrženy podmínky pro jeho čerpání. Prostředky byly využity efektivně, hospodárně, ve prospěch úspěšné realizace projektu a to tak, aby byly splněny cíle projektu.

Po ukončení projektu byl proveden audit, který neshledal žádné nejasnosti či nesrovnalosti.

Celkové hodnocení projektu:

 • - realizace projektu probíhala v souladu s danými podmínkami a požadavky
 • - náklady projektu byly uznány jako způsobilé, rozpočet projektu nebyl překročen
 • - cíle projektu byly splněny
 • - fluktuaci zaměstnanců se nám dařilo řešit zapojením do vzdělávání jiných, stávajících zaměstnanců či zaměstnanců, kteří uzavřeli pracovní poměr v průběhu projektu a to tak, aby vzdělávání bylo prospěšné jak pro samotné zaměstnance, tak vyhovovalo i požadavkům firmy
 • - zaměstnanci hodnotili vzdělávání jako prospěšné, zvyšující jejich kvalifikaci a lepší uplatnění na trhu práce
 • - projekt měl pozitivní dopad na činnost firmy, umožnil jí získat odborníky ve svých profesích, rozšířil kvalifikaci zaměstnanců a tím zlepšil i konkurenceschopnost firmy

Kvalitní zaměstnanci s vysokou odbornou a profesní kvalifikací jsou cennou devizou každého zaměstnavatele a proto naší snahou do budoucna je pokračovat i nadále ve vzdělávání stávajících i nových zaměstnanců a motivovat je ke zvyšování či prohlubování kvalifikace.


září 2008

We are looking for a new dealers in Germany and France. Please do not hesitate to contact us, should you be interested in further information.


červenec 2008

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás informovat o tom, že společnost V.K.P. spol. s r. o. IČO 15053820 se sídlem Tovární 123, 538 21 Slatiňany a její 100% dceřinná společnost Strojírna Potůček s. r. o. IČO 48169943 se sídlem Tovární 123, 538 21 Slatiňany dokončují v současné době projekt vzájemné fúze. Smlouva o fúzi byla podepsána 30. 06. 2008 a nástupnickou společností se stane společnost
Strojírna Potůček, s.r.o.
Tovární 123
538 21 Slatiňany
IČO 15053920
Společnost Strojírna Potůček, s.r.o. bude nadále pokračovat v dosavadních podnikatelských činnostech obou fúzujících společností, přejímá veąkeré jejich závazky, práva a povinnosti a je nadále držitelem všech jejich dosavadních certifikátů, oprávnění a duševního vlastnictví. Cílem fúze je především racionalizace veškerých vnitřních činností a nabídka podstatně širších a kvalitnějších možností vzájemné spolupráce partnerským společnostem. V oblasti nabídky produktů a služeb našim zákazníkům bychom rádi upozornili především na to, že

 • výroba nástaveb pro využití v komunální oblasti bude nadále zajišťována divizí KN (komunální nástavby) nové společnosti minimálně ve stejném rozsahu, ve stejných prostorách a bude zabezpečována stávajícím obchodním, technickým a výrobním personálem jako v dosavadní společnosti Strojírna Potůček s. r. o. Výrobní sortiment zůstává nezměněn a bude nadále rozvíjen v souladu s požadavky našich zákazníků.
 • výroba hasičských nástaveb bude nadále zajišťována divizí THZ ( hasící zařízení) nové společnosti minimálně ve stejném rozsahu, ve stejných prostorách a bude zabezpečována stávajícím obchodním, technickým a výrobním personálem jako v dosavadní společnosti Strojírna Potůček s. r. o. Výrobní sortiment zůstává nezměněn a bude nadále rozvíjen v souladu s požadavky našich zákazníků.
 • výroba vysokozdvižných vozů s bočním ložením bude nadále zajišťována divizí VZV (vysokozdvižné vozy) nové společnosti minimálně ve stejném rozsahu, ve stejných prostorách a bude zabezpečována stávajícím obchodním, technickým a výrobním personálem jako v dosavadní společnosti V.K.P. spol. s r. o. Výrobní sortiment zůstává nezměněn a bude nadále rozvíjen v souladu s požadavky našich zákazníků.
 • servisní činnosti pro všechny výrobní divize ( KN, THZ, VZV) budou soustředěny do jednoho útvaru s lepší technickou a personální vybaveností než doposud.
Nová společnost s jednodušší vnitřní strukturou umožní efektivnější využití technologických možností posílením vnitropodnikové kooperace a spolupráce, odstranění zbytečné administrativy a zlepšení technické přípravy výroby. To je umožněno i technickou příbuzností vyráběných sortimentů (ve všech divizích se jedná o mobilní prostředky, které musí vyhovovat jak specifickým požadavkům - hasiči, komunální použití, skladování a transport dlouhých břemen - tak i požadavkům na dopravní prostředky, pohybující se na veřejných komunikacích). Navíc technologická zaměnitelnost jednotlivých výrobků umožňuje i částečné vyrovnávání kapacitních výkyvů, vznikajících v důsledku administrativního cyklu plánování a financování státních a komunálních investic. Za pozitivní vliv považujeme i osobní angažovanost majitelů v jedné sloučené společnosti. Závěrem bychom Vás chtěli ujistit, že předkládaná organizační změna neovlivní dosavadní obchodní a partnerské vztahy, naopak povede podle našeho názoru k jejich rozšíření a zkvalitnění. Jednatelé a spolumajitelé společnosti

Vlastimil Horák
JUDr. Jaromír Pokorný
Vít Vašíček
Ing. Jaroslav Košťál

Čtyřcestný vysokozdvižný vozík SO 40 S

duben 2005

Rozšířili jsme nabídku čtyřcestných vysokozdvižných vozíků o nový model SO 40 S. Jedná se o vysokozdvižný vozík pro manipulaci s břemeny do hmotnosti 4000 kg, např. válcovým materiálem, řezivem, různými paletami apod., a to především v úzkých uličkách. Vozík je možno využít ve skladech, překladištích či u zpracovatelů hutního materiálu a dřeva. Vzhledem k jeho víceúčelovému využití najde uplatnění i u menších firem.

Více informací na produktové stránce čtyřcestného vysokozdvižného vozíku SO 40 S.

Sortiment

Boční vysokozdvižné vozíky v různých provedeních a s různými nosnostmi představují základ výrobního programu firmy. Současně vyrábíme a dodáváme různé strojírenské komponenty a polotovary pro obchodní partnery v Německu, Švýcarsku a dalších zemích Evropy.

Boční vysokozdvižné vozíky - těžká řada

Boční vozíky - těžká řada

Vozík s bočním ložením je vhodný především pro přepravu a manipulaci s dlouhými břemeny. Nachází uplatnění hlavně v dřevařských závodech, hutních provozech a skladech dlouhých výrobků. Umístění výsuvného zdvihacího zařízení na boční straně a dokonalá manévrovací schopnost daná velkým natočením kol řídící nápravy umožňuje minimalizovat šířku obslužných uliček a tím maximálně využít skladovací plochy. Zabudování pohonné jednotky pod úroveň zadní plošiny a snadný přístup na přední i zadní plošinu umožňuje, aby celý proces manipulace s materiálem byl pohodlně prováděn pouze řidičem. Vozík plně odpovídá předpisům platným v EU pro provoz a bezpečnost těchto strojů, jako je EN DIN 15 18/FEM 4001, EN 1459 atd.

Více informací na produktové stránce bočních vysokozdvižných vozíků - těžké řady.

Boční vysokozdvižné vozíky - střední řada

Boční vozíky - střední řada

Vozík s bočním ložením je vhodný především pro přepravu a manipulaci s dlouhými břemeny. Nachází uplatnění hlavně v dřevařských závodech, hutních provozech a skladech dlouhých výrobků. Umístění výsuvného zdvihacího zařízení na boční straně a dokonalá manévrovací schopnost daná velkým natočením kol řídící nápravy umožňuje minimalizovat šířku obslužných uliček a tím maximálně využít skladovací plochy. Zabudování pohonné jednotky pod úroveň zadní plošiny a snadný přístup na přední i zadní plošinu umožňuje, aby celý proces manipulace s materiálem byl pohodlně prováděn pouze řidičem. Vozík plně odpovídá předpisům platným v EU pro provoz a bezpečnost těchto strojů, jako je EN DIN 15 18/FEM 4001, EN 1459 atd.

Více informací na produktové stránce bočních vysokozdvižných vozíků - střední řady.

Boční vysokozdvižné vozíky - lehká řada

Boční vozíky - lehká řada

Vozík s bočním ložením je vhodný především pro přepravu a manipulaci s dlouhými břemeny, např. válcovaným materiálem, řezivem apod., a to především v úzkých uličkách. Jeho malá průjezdná výška umožňuje zajíždění do návěsů kamiónů a kontejnerů. Vozík je možno využít ve skladech, překladištích či u zpracovatelů hutního materiálu a dřeva. Neopomenutelným pozitivem lehké řady vozíků SB je šířka a výška - ve své kategorii nejmenší. Vzhledem k jeho nízké ceně najde uplatnění i u menších firem.

Více informací na produktové stránce bočních vysokozdvižných vozíků - lehké řady.

Vysokozdvižné vozíky - čtyřcestný SO 20 M

Boční vozíky - čtyřcestný

Jedná se o čtyřcestný vozík s bočním ložením, který v sobě spojuje výhody bočního a čelního vysokozdvižného vozíku a je vhodný především pro přepravu a manipulaci s dlouhými břemeny, např. válcovaným materiálem, řezivem apod., a to především v úzkých uličkách. Jeho malá průjezdná výška umožňuje zajíždění do návěsů kamiónů a kontejnerů a díky křížovému pojezdu i manipulaci v nich.. Vozík je možno využít ve skladech, překladištích či u zpracovatelů hutního materiálu a dřeva. Vzhledem k jeho nízké ceně a víceúčelovému využití najde uplatnění i u menších firem.

Více informací na produktové stránce vysokozdvižných vozíků - čtyřcestných SO 20 M.

Vysokozdvižné vozíky - čtyřcestný SO 40 S

Boční vozíky - čtyřcestný

Jedná se o čtyřcestný vozík , který v sobě spojuje výhody bočního a čelního vysokozdvižného vozíku a je vhodný pro přepravu a manipulaci jak s dlouhými břemeny, např. válcovaným materiálem, řezivem apod., a to především v úzkých uličkách, tak i s klasickými paletami. Vozík je možno využít ve skladech, překladištích či u zpracovatelů hutního materiálu a dřeva. Vzhledem k jeho víceúčelovému využití najde uplatnění i u menších firem.

Více informací na produktové stránce vysokozdvižných vozíků - čtyřcestných SO 40 S.

Boční vysokozdvižné vozíky - vozidlo pro odtah aut

Boční vozíky - vozidlo pro odtah aut

Vozidlo pro odtah aut je speciální samojízdný pracovní stroj určený pro odklízení nevhodně parkujících osobních automobilů s hmotností do 3000 kg. Auta je možné nakládat na plošinu vozíku pomocí výsuvného zdvihacího zařízení s hydraulicky přestavitelnou roztečí ramen vidlice (podle velikosti rozvoru náprav). Vidlice se zasune pod automobil, který je následně zvednut a po zasunutí zdvihacího zařízení spuštěn na plošinu vozík. Pro možnost naložení automobilů z druhé řady, nebo kolmo parkujících vozidel je vozík vybavenou hydraulickou otočnou rukou. Ta je uložena na výsuvném zdvihacím zařízení, tím je zvětšen její dosah. Kombinací obou dvou způsobů nakládání automobilů lze řešit i ty nejsložitější manipulační případy.

Více informací na produktové stránce vozidel pro odtah aut.

Zakázková výroba

Zakázková výroba

Výroba strojírenských komponentů a polotovarů dle dokumentace zákazníka (rámy strojů, svařované konstrukce, různé obráběné díly, atd.).

 

 

Více informací na produktové stránce zakázkové výroby.


Titulní stránka | Kontakty | Mapa webu | Tisk | Nahoru | Zpět

Strojírna Potůček, s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany, Czech Republic
tel.: +420 469 660 747 | fax: +420 469 660 740 | email: vkp@vkp.cz | internet: www.vkp.cz |

NAVRCHOLU.cz